Darnés Grup

Un client amb un llarg recorregut

Ja fa temps que la nostra empresa treballa conjuntament amb GrupDarnés en el disseny de tots els elements corporatius i branding. Però per aquest 2012 ens van encarregar que féssim un nou disseny, a mode de manual, de l'oferta que realitzen mensualment, dels seus productes. La distribuidora Darnés / Disbesa té diferents delegacions per tot Espanya i necessitava unificar les diferents ofertes. Amb aquest objectiu s'ha creat una nova línia de disseny amb elements concrets per a cada tipus d'informació de producte, i amb una imatge molt més clara, entenedora i directe.