Lab Circuits

Projecte integral per l'empresa Lab Circuits, experts en fabricació de circuits impresos.

Lab Circuits treballa amb nosaltres des de fa molts anys. GDG li va dissenyar el logotip, al qual ja se li ha fet un redisseny, se li han dissenyat diversos catàlegs d'empresa i de producte, se li han dissenyat fulletons, estands,... L'últim any se li ha dissenyat la nova web (la segona versió) i el nou catàleg corporatiu. Aquest últim presenta un disseny dinàmic basat en l'entorn tecnològic. També cal destacar que el format s'ajusta a l'acoblament d'una presentació d'empresa en suport pen-drive. Per altra banda, el catàleg s'ha penjat on-line i és consultable a la web. La seva presentació es mostra a través d'un visualitzador d'efecte pageflip.