Blog

Advibroker

Gràfica acurada per a una empresa de nova creació.

Advibroker dedicada a l'assessorament i a la inversió de capital en borsa, ens ha encarregar la realització del seu portal web i la creació de la seva identitat corporativa. Com elements gràfics s'utilitzen números i simbols, aprofitant així les eines bàsiques de l'empresa i aconseguint una imatge molt gràfica i actual.
El logotip d'Advibroker representa la màxima de l'empresa: multiplicar, multiplicar i multiplicar.