Blog

CARNS BASSÓ

Implantació gràfica per a les botigues de la càrnia gironina.


A banda del logotip "Carns Bassó" i del disseny del rètol exterior de cada establiment, hem ideat i elaborat els diferents elements gràfics de l'interior d'aquest espais.
L'obertura més recent, la del carrer Migdia, va ser organitzada pel nostre gabinet de premsa, a través del qual es van coordinar les diferents accions de comunicació i relacions públiques. A l'acte inaugural, celebrat el 28 d'abril, hi van assistir el Director General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAR, Joan Gené, acompanyat del Director dels Serveis Territorials a Girona, Josep Guix, i l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans.