Blog

Col·legi Oficial de Metges de Girona

Aquest any el Col·legi de Metges de Girona renova la seva web.

Davant la necessitat de revisar i actualitzar els continguts de la web del col·legi, van decidir també que calia donar un nou aspecte i noves funcions a la web, i aquesta és la necessitat que ens van transmetre. Davant les dimensions d'aquesta web la premissa més important era que la web fos el més clara i entenedora possible i sobretot que els seus continguts fossin del tot accessibles. A més la web es va programar perquè més del 50% dels continguts fossin dinàmics i d'aquesta manera la informació s'actualitzés diàriament.