Blog

FUSTERO Advocats

Creació de la marca i identitat corporativa.

Creació de la marca i aplicació als impressos d'aquest prestigiós bufet jurídic gironí. Marca elegant, sobria i de confiança que conviu amb l'acurada decoració del despatx.