Blog

GDG dissenya la marca SEANERGY

Una nova planta de productes biotecnològics marins impulsada per Juncà Gelatines

El projecte ha consistit en el disseny i aplicació de la imatge corporativa de l'empresa de la industria nutricèutica i la creació d'un manual. La marca compta amb unes directrius que permeten que tots els elements gràfics siguin perfectament reconeguts. El disseny de la marca s'ha realitzat després de la valoració dels punts més importants de la fabricació del nou producte. I un d'aquests punts importants és el lloc de fabricació (Illes Féroes).