Blog

Jardí Lletrístic “Damassiana Ornamentvm”

Projecte emmarcat al Temps de Flors de Girona

Gdg participa del projecte expositiu i d'investigació que s'emmarca dins del programa anomenat Arrels del Gràfic, del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, amb l'objectiu de recuperar, conservar i proclamar la memòria historico-gràfica del nostre entorn, i es desenvolupa des d'una estreta col·laboració amb el Capitol de la Catedral de Girona. La lletra que hem treballat i presentat des de l'estudi és la CH.
Un plaer haver col·laborat en el projecte.