Blog

Liderou

Idea i direcció d'un vídeo de presentació.

L'empresa de la Garrotxa, productora i distribuidora d'ous de qualitat, Liderou, va presentar un vídeo que mostra la qualitat de vida de les seves gallines, a la Fira Alimentària 2012. Aquest vídeo, pensat i dirigit per GDG, es pot trobar ara també a la web de l'empresa.