Blog

Qfresco

Creació de la marca de distribució de refrigerats per al Grup Darnés

Aquesta marca i la seva implantació gràfica aplicada majorment sobre vehicles de distribució de producte refrigerat, busca com a principal vàlua, ressaltar la presència dins de la ciutat.
La gama de colors blaus li confereixen frescor i notorietat, a l'hora de conviure amb altres marques comercials aplicades als vehicles.