Blog

TURRÓ MAR

Restiling de la imatge corporativa i programació de la web

El portal immobiliari Turró Mar ens ha encarregat l'actualització de la seva imatge corporativa amb la qual hem actuat en el restiling del seu logo, així com la renovació de tota la seva papereria. Per un altra banda, des de Gdg també hem ideat el disseny de la seva nova web, així com la programació del site. D'aquest portal cal destacar la seva presentació en 4 idiomes diferents, i a nivell tècnic la seva programació amb els llenguatges php, JavaScript, html i css. A través d'un gestor extern de l'empresa que ens envia la informació i imatges dels pisos, Gdg actualitza les novetats comunicades i les incorpora al cercador de la web.