Blog

L'evolució de l'Story telling, l'Story doing

L'Story doing és una nova tècnica relativament nova que va més enllà de l'Story telling i ajuda a una marca a generar experiències innovadores i úniques als clients.  

L'Story doing és la tècnica de màrqueting i publicitat que consisteix en fer tangibles els valors d'una marca a través d'experiències úniques, amb l'objectiu que els clients connectin amb ella. 

L'Story telling també és una tècnica de màrqueting i publicitat que presenta diferències notables amb l'Story doing. Mentre que l'Story telling consisteix en explicar històries, l'Story doing conecta emocionalment amb el consumidor a través d'accions vinculades amb els valors de la marca, on el consumidor o usuari és actiu. Tot i això, les dues tècniques són complementàries i es poden combinar per aconseguir un millor impacte, però s'ha de tenir en compte que és important evitar l'excés d'informació.

L'Story doing té unes característiques en concret:

Viure experiències: L'usuari viu experiències úniques que faciliten la seva connexió amb la marca. 

Usuari és el protagonista: L'usuari interactua i té un paper actiu en l'acció que ha dut a terme la marca.

Connexió emocional: L'Story doing genera connexions emocionals amb els usuaris, ja que es poden sentir identificats amb la marca. 

Aquesta tècnica publicitària també presenta uns beneficis:

Implica a l'audiència, per tant, la marca pot arribar a generar una comunitat que comparteixi uns valors i un estil de vida. 

Diferenciar-se de la competència reforçant la reputació de marca i la fidelitat dels clients.

Pot suposar una millora de la comunicació interna i externa de l'empresa i, com a conseqüència, un millor ambient entre els treballadors. Ja que les accions de marca poden ajudar a conectar i compartir experiències amb els diferents públics. 

En conclusió, la tècnica de l'Story doing es pot combinar amb la de l'Story telling per a generar un impacte més potent de la marca en la ment de l'usuari. L'Story doing també és una manera no intrusiva d'arribar al consumidor i aporta molts beneficis als públics implicats en les accions de marca.